Lesfiches

Dode hoek: poster (bijlage 3)

Een leuke poster met de drie belangrijkste regels voor fietsers in de buurt van een vrachtwagen. Deze poster hoort als bijlage bij de lesfiche dode hoek, maar kan ook afzonderlijk gebruikt worden.

  • Lager onderwijs - 3de graad

Dode hoek: situatieprenten (bijlage 2)

Bijlage bij de lesfiche 'Dode hoek': 8 foto's waarop realistische verkeerssituaties met fietsers staan afgebeeld. De leerlingen bespreken elke situatie, beoordelen het gedrag van de fietser(s) en geven suggesties om de onveilige situaties veiliger te maken of te vermijden.

  • Lager onderwijs - 3de graad

Dode hoek: werkblad (bijlage 1)

  • Lager onderwijs - 3de graad

Dode hoek

Met behulp van situatieprenten leren de leerlingen dat ze als fietser altijd ACHTER een vrachtwagen moeten blijven.
Ze begrijpen waarom de aandacht van een vrachtwagenbestuurder verdeeld is en houden hiermee rekening in het verkeer.
Opgelet: bij deze lesfiche horen 3 bijlagen: 'werkblad', 'Situatieprenten' en 'Poster dode hoek'.

  • Lager onderwijs - 3de graad

Zichtbaarheid en helmdracht

Je leerlingen weten waarschijnlijk al dat een fluohesje ervoor zorgt dat ze beter zichtbaar zijn. Vaak weten ze nog niet wat het verschil is tussen fluorescerend en retroreflecterend en wat hun exacte functies zijn. Tijdens deze les ontdekken ze het zelf.

  • Lager onderwijs - 3de graad

Zichtbaarheid en helmdracht

Lesfiche HOFT

Je leerlingen weten waarschijnlijk al dat een fluohesje ervoor zorgt dat ze beter zichtbaar zijn. Vaak weten ze nog niet wat het verschil is tussen fluorescerend en retroreflecterend en wat hun exacte functies zijn. Tijdens deze les ontdekken ze het zelf.

  • Lager onderwijs - 2de graad

Zichtbaarheid en helmdracht

Je leerlingen weten waarschijnlijk al dat een fluohesje ervoor zorgt dat ze beter zichtbaar zijn. Vaak weten ze nog niet wat het verschil is tussen fluorescerend en retroreflecterend en wat hun exacte functies zijn. Tijdens deze les ontdekken ze het zelf.

  • Lager onderwijs - 1ste graad

Zichtbaarheid en helmdracht - kleuteronderwijs

Kleuters weten mogelijk al dat een fluohesje ervoor zorgt dat ze beter zichtbaar zijn. Vaak weten ze nog niet wat het verschil is tussen fluorescerend en retroreflecterend en wat hun exacte functies zijn. Tijdens deze les ontdekken de kindjes het zelf.

  • Kleuteronderwijs

Eerste hulp bij stakingen (invulstrookje)

Wat moeten leerlingen doen als er een staking van het openbaar vervoer is? Wat zijn de oorzaken van een staking en vooral, wat zijn de gevolgen voor hen? Wat moeten ze doen om administratief in orde te zijn? En welke zijn de schoolafspraken als er een staking is? Deze les geeft daar een antwoord op.

Bij deze les horen een lesfiche, een PowerPointpresentatie en een invulstrookje.

  • Secundair Onderwijs

Eerste hulp bij stakingen (PowerPointpresentatie)

Wat moeten leerlingen doen als er een staking van het openbaar vervoer is? Wat zijn de oorzaken van een staking en vooral, wat zijn de gevolgen voor hen? Wat moeten ze doen om administratief in orde te zijn? En welke zijn de schoolafspraken als er een staking is? Deze les geeft daar een antwoord op.

Deze PowerPointpresentatie is de leidraad van de les 'eerste hulp bij stakingen'.

  • Secundair Onderwijs

Pagina's