Lesfiches

Veilig door de stad - Werkblad Battle of the Zone

De specifieke context en dynamiek van stadsverkeer vereisen van de fietser en de voetganger een gevorderd niveau van verkeersvaardigheid. Smalle straten met gemengd verkeer, de aanwezigheid van openbaar vervoer, complexe kruispunten, lussen met eenrichtingsverkeer en winkelwandelstraten verhogen de moeilijkheidsgraad van de verkeersdeelname.

Leerlingen die in een stedelijke omgeving naar school gaan, zijn vaak onvoldoende vertrouwd met dergelijke verkeerssituaties. Naast het correct leren toepassen van de wegcode is ook een attitude van wederzijds respect en hoffelijkheid nodig. Pas wanneer alle verkeersdeelnemers de beschikbare ruimte in harmonie delen, verkleint de kans op ongevallen. Dit werkblad hoort bij de lesfiche.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad

Veilig door de stad - Werkblad Verkeersborden

De specifieke context en dynamiek van stadsverkeer vereisen van de fietser en de voetganger een gevorderd niveau van verkeersvaardigheid. Smalle straten met gemengd verkeer, de aanwezigheid van openbaar vervoer, complexe kruispunten, lussen met eenrichtingsverkeer en winkelwandelstraten verhogen de moeilijkheidsgraad van de verkeersdeelname.

Leerlingen die in een stedelijke omgeving naar school gaan, zijn vaak onvoldoende vertrouwd met dergelijke verkeerssituaties. Naast het correct leren toepassen van de wegcode is ook een attitude van wederzijds respect en hoffelijkheid nodig. Pas wanneer alle verkeersdeelnemers de beschikbare ruimte in harmonie delen, verkleint de kans op ongevallen. Dit werkblad hoort bij de lesfiche.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad

Veilig door de stad

De specifieke context en dynamiek van stadsverkeer vereisen van de fietser en de voetganger een gevorderd niveau van verkeersvaardigheid. Smalle straten met gemengd verkeer, de aanwezigheid van openbaar vervoer, complexe kruispunten, lussen met eenrichtingsverkeer en winkelwandelstraten verhogen de moeilijkheidsgraad van de verkeersdeelname.

Leerlingen die in een stedelijke omgeving naar school gaan, zijn vaak onvoldoende vertrouwd met dergelijke verkeerssituaties. Naast het correct leren toepassen van de wegcode is ook een attitude van wederzijds respect en hoffelijkheid nodig. Pas wanneer alle verkeersdeelnemers de beschikbare ruimte in harmonie delen, verkleint de kans op ongevallen.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad

Algemene inleiding lesfiches (VOETen)

Vakoverschrijdende eindtermen (VOETen) zijn minimumdoelen die niet gekoppeld zijn aan een specifiek vak, maar door meerdere vakken of onderwijsprojecten worden nagestreefd. VOETen zijn dus de verantwoordelijkheid van de school en alle leraren.

Het behandelen van verkeers- en mobiliteitsthema's is een kruisbestuiving van eindtermen uit de gemeenschappelijke stam van eindtermen van de verschillende contexten. In deze fiche vind je een greep uit de verschillende eindtermen, telkens met één of meedere voorbeelden of suggesties.

 • Secundair Onderwijs

Hart van Goud - Werkfiche

Dagelijks rukt het verkeer jonge mensen uit het leven. De klap komt meestal bliksemsnel, tijd om te reageren is er nauwelijks. In het boek Hart van goud komt Jonas aan het woord. Jonas is net dertien geworden en kwam om in een verkeersongeval. In het boek blikt hij heel openhartig terug op zijn leven en vertelt hij over wat zijn dood betekende voor zijn familie. Dit werkblad hoort bij de lesfiche over het boek.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad

Hart van goud

Dagelijks rukt het verkeer jonge mensen uit het leven. De klap komt meestal bliksemsnel, tijd om te reageren is er nauwelijks. In het boek Hart van goud komt Jonas aan het woord. Jonas is net dertien geworden en kwam om in een verkeersongeval. In het boek blikt hij heel openhartig terug op zijn leven en vertelt hij over wat zijn dood betekende voor zijn familie. Deze fiche helpt je bij de klassikale bespreking van het boek.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad

Dode hoek - een uitgewerkte leerlijn: Kijkwijzer Uit- en instappen

Iedere maand eist de dode hoek van voertuigen een dodelijk slachtoffer. Meestal gaat het om een ongeval tussen een vrachtwagen en een fietser. Toch mogen we ook de andere voertuigen niet uit het oog verliezen. Dagelijks gebeuren er ongevallen en bijna-ongevallen met personen- en bestelwagens die te wijten zijn aan verminderde zichtbaarheid en de dode hoek.

Het is noodzakelijk dat jongeren de gevaren van de dode hoek leren kennen,niet alleen bij vrachtwagens maar bij alle voertuigen. Jongeren moeten zich veilig kunnen opstellen rond de verschillende voertuigen om uit de dode hoek te blijven. Deze kijkwijzer bespreekt hoe je op een veilige manier kunt in- en uitstappen.

 • Secundair Onderwijs

Dode hoek - een uitgewerkte leerlijn: Kijkwijzer Correcte zithouding

Iedere maand eist de dode hoek van voertuigen een dodelijk slachtoffer. Meestal gaat het om een ongeval tussen een vrachtwagen en een fietser. Toch mogen we ook de andere voertuigen niet uit het oog verliezen. Dagelijks gebeuren er ongevallen en bijna-ongevallen met personen- en bestelwagens die te wijten zijn aan verminderde zichtbaarheid en de dode hoek.

Het is noodzakelijk dat jongeren de gevaren van de dode hoek leren kennen,niet alleen bij vrachtwagens maar bij alle voertuigen. Jongeren moeten zich veilig kunnen opstellen rond de verschillende voertuigen om uit de dode hoek te blijven. Deze kijkwijzer bespreekt de juiste zithouding in de wagen.

 • Secundair Onderwijs

Dode hoek - een uitgewerkte leerlijn: Kijkwijzer Spiegels afstellen

Iedere maand eist de dode hoek van voertuigen een dodelijk slachtoffer. Meestal gaat het om een ongeval tussen een vrachtwagen en een fietser. Toch mogen we ook de andere voertuigen niet uit het oog verliezen. Dagelijks gebeuren er ongevallen en bijna-ongevallen met personen- en bestelwagens die te wijten zijn aan verminderde zichtbaarheid en de dode hoek.

Het is noodzakelijk dat jongeren de gevaren van de dode hoek leren kennen,niet alleen bij vrachtwagens maar bij alle voertuigen. Jongeren moeten zich veilig kunnen opstellen rond de verschillende voertuigen om uit de dode hoek te blijven. Deze kijkwijzer beschijft hoe je je spiegels moet afstellen.

 • Secundair Onderwijs

Dode hoek - een uitgewerkte leerlijn

Iedere maand eist de dode hoek van voertuigen een dodelijk slachtoffer. Meestal gaat het om een ongeval tussen een vrachtwagen en een fietser. Toch mogen we ook de andere voertuigen niet uit het oog verliezen. Dagelijks gebeuren er ongevallen en bijna-ongevallen met personen- en bestelwagens die te wijten zijn aan verminderde zichtbaarheid en de dode hoek.

Het is noodzakelijk dat jongeren de gevaren van de dode hoek leren kennen,niet alleen bij vrachtwagens maar bij alle voertuigen. Jongeren moeten zich veilig kunnen opstellen rond de verschillende voertuigen om uit de dode hoek te blijven. Deze fiche is bedoeld voor alle graden en klassen.

 • Secundair Onderwijs

Pagina's